Efternamnet Arheden


Snabbfakta om Arheden


Arheden på rövarspråket: Arorhohedodenon
Arheden baklänges blir: Nedehra

Hur många har Arheden som efternamn?

36 har Arheden som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArhedenObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest