Efternamnet Arhusiander


Snabbfakta om Arhusiander


Arhusiander på rövarspråket: Arorhohusosianondoderor
Arhusiander baklänges blir: Rednaisuhra

Hur många har Arhusiander som efternamn?

42 har Arhusiander som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArhusianderObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest