Efternamnet Aringsjö


Snabbfakta om Aringsjö


Aringsjö på rövarspråket: Arorinongogsosjojö
Aringsjö baklänges blir: öjsgnira

Hur många har Aringsjö som efternamn?

Färre än 10 st har ... som efternamn

Så ser trenden ut för efternamnet AringsjöObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest