Efternamnet Arkler


Snabbfakta om Arkler


Arkler på rövarspråket: Arorkokloleror
Arkler baklänges blir: Relkra

Hur många har Arkler som efternamn?

15 har Arkler som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArklerObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest