Efternamnet Arleback


Snabbfakta om Arleback


Arleback på rövarspråket: Arorlolebobackock
Arleback baklänges blir: Kcabelra

Hur många har Arleback som efternamn?

15 har Arleback som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArlebackObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest