Efternamnet Arledal


Snabbfakta om Arledal


Arledal på rövarspråket: Arorloledodalol
Arledal baklänges blir: Ladelra

Hur många har Arledal som efternamn?

23 har Arledal som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArledalObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest