Efternamnet Arlefalk


Snabbfakta om Arlefalk


Arlefalk på rövarspråket: Arorlolefofalolkok
Arlefalk baklänges blir: Klafelra

Hur många har Arlefalk som efternamn?

13 har Arlefalk som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArlefalkObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest