Efternamnet Ärlemar


Snabbfakta om Ärlemar


Ärlemar på rövarspråket: Ärorlolemomaror
Ärlemar baklänges blir: Ramelrä

Hur många har Ärlemar som efternamn?

20 har Ärlemar som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÄrlemarObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest