Efternamnet Ärlevik


Snabbfakta om Ärlevik


Ärlevik på rövarspråket: Ärorlolevovikok
Ärlevik baklänges blir: Kivelrä

Hur många har Ärlevik som efternamn?

23 har Ärlevik som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ÄrlevikObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest