Efternamnet Arlinger


Snabbfakta om Arlinger


Arlinger på rövarspråket: Arorlolinongogeror
Arlinger baklänges blir: Regnilra

Hur många har Arlinger som efternamn?

13 har Arlinger som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArlingerObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest