Efternamnet Arlock


Snabbfakta om Arlock


Arlock på rövarspråket: Arorlolockock
Arlock baklänges blir: Kcolra

Hur många har Arlock som efternamn?

19 har Arlock som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArlockObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest