Efternamnet Arnagård


Snabbfakta om Arnagård


Arnagård på rövarspråket: Arornonagogårordod
Arnagård baklänges blir: Dråganra

Hur många har Arnagård som efternamn?

17 har Arnagård som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArnagårdObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest