Efternamnet Arnalid


Snabbfakta om Arnalid


Arnalid på rövarspråket: Arornonalolidod
Arnalid baklänges blir: Dilanra

Hur många har Arnalid som efternamn?

13 har Arnalid som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArnalidObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest