Efternamnet Arnarson


Snabbfakta om Arnarson


Arnarson på rövarspråket: Arornonarorsosonon
Arnarson baklänges blir: Nosranra

Hur många har Arnarson som efternamn?

24 har Arnarson som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArnarsonObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest