Efternamnet Arnaryd


Snabbfakta om Arnaryd


Arnaryd på rövarspråket: Arornonarorydod
Arnaryd baklänges blir: Dyranra

Hur många har Arnaryd som efternamn?

11 har Arnaryd som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArnarydObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest