Efternamnet Arnborg


Snabbfakta om Arnborg


Arnborg på rövarspråket: Arornonbobororgog
Arnborg baklänges blir: Grobnra

Hur många har Arnborg som efternamn?

74 har Arnborg som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArnborgObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest