Efternamnet Arnér


Snabbfakta om Arnér


Arnér på rövarspråket: Arornonéror
Arnér baklänges blir: Rénra

Hur många har Arnér som efternamn?

107 har Arnér som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArnérObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest