Efternamnet Arnerdal


Snabbfakta om Arnerdal


Arnerdal på rövarspråket: Arornonerordodalol
Arnerdal baklänges blir: Ladrenra

Hur många har Arnerdal som efternamn?

24 har Arnerdal som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArnerdalObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest