Efternamnet Arnersten


Snabbfakta om Arnersten


Arnersten på rövarspråket: Arornonerorsostotenon
Arnersten baklänges blir: Netsrenra

Hur många har Arnersten som efternamn?

24 har Arnersten som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArnerstenObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest