Efternamnet Arnesved


Snabbfakta om Arnesved


Arnesved på rövarspråket: Arornonesosvovedod
Arnesved baklänges blir: Devsenra

Hur många har Arnesved som efternamn?

11 har Arnesved som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArnesvedObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest