Efternamnet Arnetorp


Snabbfakta om Arnetorp


Arnetorp på rövarspråket: Arornonetotororpop
Arnetorp baklänges blir: Protenra

Hur många har Arnetorp som efternamn?

15 har Arnetorp som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArnetorpObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest