Efternamnet Arngården


Snabbfakta om Arngården


Arngården på rövarspråket: Arornongogårordodenon
Arngården baklänges blir: Nedrågnra

Hur många har Arngården som efternamn?

18 har Arngården som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArngårdenObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest