Efternamnet Arnheim


Snabbfakta om Arnheim


Arnheim på rövarspråket: Arornonhoheimom
Arnheim baklänges blir: Miehnra

Hur många har Arnheim som efternamn?

14 har Arnheim som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArnheimObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest