Efternamnet Arnryd


Snabbfakta om Arnryd


Arnryd på rövarspråket: Arornonrorydod
Arnryd baklänges blir: Dyrnra

Hur många har Arnryd som efternamn?

37 har Arnryd som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArnrydObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest