Efternamnet Arnsberger


Snabbfakta om Arnsberger


Arnsberger på rövarspråket: Arornonsosboberorgogeror
Arnsberger baklänges blir: Regrebsnra

Hur många har Arnsberger som efternamn?

11 har Arnsberger som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArnsbergerObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest