Efternamnet Arnvaller


Snabbfakta om Arnvaller


Arnvaller på rövarspråket: Arornonvovalolleror
Arnvaller baklänges blir: Rellavnra

Hur många har Arnvaller som efternamn?

12 har Arnvaller som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArnvallerObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest