Efternamnet Arodell


Snabbfakta om Arodell


Arodell på rövarspråket: Arorododeloll
Arodell baklänges blir: Lledora

Hur många har Arodell som efternamn?

13 har Arodell som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArodellObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest