Efternamnet Arrborn


Snabbfakta om Arrborn


Arrborn på rövarspråket: Arorrboborornon
Arrborn baklänges blir: Nrobrra

Hur många har Arrborn som efternamn?

18 har Arrborn som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArrbornObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest