Efternamnet Arsenie


Snabbfakta om Arsenie


Arsenie på rövarspråket: Arorsosenonie
Arsenie baklänges blir: Einesra

Hur många har Arsenie som efternamn?

14 har Arsenie som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArsenieObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest