Efternamnet Arvåsen


Snabbfakta om Arvåsen


Arvåsen på rövarspråket: Arorvovåsosenon
Arvåsen baklänges blir: Nesåvra

Hur många har Arvåsen som efternamn?

17 har Arvåsen som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArvåsenObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest