Efternamnet Arvelin


Snabbfakta om Arvelin


Arvelin på rövarspråket: Arorvovelolinon
Arvelin baklänges blir: Nilevra

Hur många har Arvelin som efternamn?

17 har Arvelin som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArvelinObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest