Efternamnet Arvelius


Snabbfakta om Arvelius


Arvelius på rövarspråket: Arorvoveloliusos
Arvelius baklänges blir: Suilevra

Hur många har Arvelius som efternamn?

24 har Arvelius som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArveliusObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest