Efternamnet Arvemark


Snabbfakta om Arvemark


Arvemark på rövarspråket: Arorvovemomarorkok
Arvemark baklänges blir: Kramevra

Hur många har Arvemark som efternamn?

15 har Arvemark som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArvemarkObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest