Efternamnet Arvenäs


Snabbfakta om Arvenäs


Arvenäs på rövarspråket: Arorvovenonäsos
Arvenäs baklänges blir: Sänevra

Hur många har Arvenäs som efternamn?

13 har Arvenäs som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArvenäsObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest