Efternamnet Arvesved


Snabbfakta om Arvesved


Arvesved på rövarspråket: Arorvovesosvovedod
Arvesved baklänges blir: Devsevra

Hur många har Arvesved som efternamn?

20 har Arvesved som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArvesvedObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest