Efternamnet Arvhammar


Snabbfakta om Arvhammar


Arvhammar på rövarspråket: Arorvovhohamommaror
Arvhammar baklänges blir: Rammahvra

Hur många har Arvhammar som efternamn?

13 har Arvhammar som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArvhammarObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest