Efternamnet Arvholm


Snabbfakta om Arvholm


Arvholm på rövarspråket: Arorvovhohololmom
Arvholm baklänges blir: Mlohvra

Hur många har Arvholm som efternamn?

32 har Arvholm som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArvholmObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest