Efternamnet Arvidson


Snabbfakta om Arvidson


Arvidson på rövarspråket: Arorvovidodsosonon
Arvidson baklänges blir: Nosdivra

Hur många har Arvidson som efternamn?

336 har Arvidson som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArvidsonObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest