Efternamnet Arvinder


Snabbfakta om Arvinder


Arvinder på rövarspråket: Arorvovinondoderor
Arvinder baklänges blir: Rednivra

Hur många har Arvinder som efternamn?

15 har Arvinder som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArvinderObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest