Efternamnet Arvinge


Snabbfakta om Arvinge


Arvinge på rövarspråket: Arorvovinongoge
Arvinge baklänges blir: Egnivra

Hur många har Arvinge som efternamn?

24 har Arvinge som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArvingeObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest