Efternamnet Arwedsson


Snabbfakta om Arwedsson


Arwedsson på rövarspråket: Arorwowedodsossonon
Arwedsson baklänges blir: Nossdewra

Hur många har Arwedsson som efternamn?

14 har Arwedsson som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArwedssonObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest