Efternamnet Arwskog


Snabbfakta om Arwskog


Arwskog på rövarspråket: Arorwowsoskokogog
Arwskog baklänges blir: Gokswra

Hur många har Arwskog som efternamn?

14 har Arwskog som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ArwskogObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest