Efternamnet Asante


Snabbfakta om Asante


Asante på rövarspråket: Asosanontote
Asante baklänges blir: Etnasa

Hur många har Asante som efternamn?

40 har Asante som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AsanteObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest