Efternamnet Ascard


Snabbfakta om Ascard


Ascard på rövarspråket: Asoscocarordod
Ascard baklänges blir: Dracsa

Hur många har Ascard som efternamn?

22 har Ascard som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AscardObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest