Efternamnet Aschenbach


Snabbfakta om Aschenbach


Aschenbach på rövarspråket: Asoschochenonbobachoch
Aschenbach baklänges blir: Hcabnehcsa

Hur många har Aschenbach som efternamn?

11 har Aschenbach som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AschenbachObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest