Efternamnet Ashnagar


Snabbfakta om Ashnagar


Ashnagar på rövarspråket: Asoshohnonagogaror
Ashnagar baklänges blir: Raganhsa

Hur många har Ashnagar som efternamn?

15 har Ashnagar som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AshnagarObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest