Efternamnet Ask


Snabbfakta om Ask


Ask på rövarspråket: Asoskok
Ask baklänges blir: Ksa

Ask är ett svenskt efternamn, som även använts som soldatnamn. Den 31 december 2013 fanns i Sverige 1 751 personer med efternamnet Ask och 4 med efternamnet Ask-Upmark. Tillsammans blir detta 1 755 personer.

En känd Asksläkt härstammar från tobaksspinnaren i Marstrand Petter Ask, som i sin tur blev far till handlaren och fabrikörn i Marstrand Olof Ask (1749-1801). Han blev i sin tur far till inspektorn på Skarhults gård Johan Ask (1785-1855), far till Carl Jacob Ask. Denne var far till John Ask och Fritz Ask. Även Olof Ask (läkare), Frans Olof Ask och Sam Ask tillhör denna släkt.

Källa: Wikipedia

Hur många har Ask som efternamn?

1 764 har Ask som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AskObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest