Efternamnet Askari Yeganeh


Snabbfakta om Askari Yeganeh


Askari Yeganeh på rövarspråket: Asoskokarori yegoganonehoh
Askari Yeganeh baklänges blir: Henagey iraksa

Hur många har Askari Yeganeh som efternamn?

11 har Askari Yeganeh som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet Askari YeganehObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest