Efternamnet Askary


Snabbfakta om Askary


Askary på rövarspråket: Asoskokarory
Askary baklänges blir: Yraksa

Hur många har Askary som efternamn?

16 har Askary som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AskaryObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest