Efternamnet Askegård


Snabbfakta om Askegård


Askegård på rövarspråket: Asoskokegogårordod
Askegård baklänges blir: Drågeksa

Hur många har Askegård som efternamn?

19 har Askegård som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet AskegårdObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest